3T-Treningssenter » Psykomotorisk fysioterapi
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en retning innen fysioterapi der man ser på mennesket som en helhet og ikke bare på et avgrenset område i kroppen. Her vil fysioterapeuten ha en helhetlig tilnærming i behandlingen, hvor både biologiske , sosiale og psykologiske faktorer er sentrale.

 

Første time hos psykomotorisk fysioterapeut går med til kartlegging og en helhetlig undersøkelse som danner grunnlaget for videre behandling. Behandlingen vil bestå av både massasje, benkebehandling, kognitiv terapi og trening.

 

Behandlingen tilbys til:

• barn, ungdom og voksne

• de som har langvarig smerteproblematikk

• de som har plager relatert til pust

• de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander

• de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

 

Tilbud og priser

• Førstegangsundersøkelse/konsultasjon: 680,-

• Oppfølgingstime inntil 50 min. 575,-

• Oppfølgingstime inntil 25 min. 405,-

Behandlings-eller helseforsikring: Hos 3T-Helse kan du få utført behandling, via de fleste behandlings- eller helseforsikringer.

 

Knut Olav R. Gunnerud har fra og med 1. august 2016 mulighet til å behandle psykomotorisk fysioterapi med tilskudd fra staten. For behandling til psykomotorisk fysioterapeut, ta kontakt med Knut Olav på e-post: knut.olav.gunnerud@3t.no

 

Ved endring av tidspunkt for time skal fysioterapeuten varsles minimum 24 timer før avtalt time og faktureres i sin helhet om det ikke varsles inn fristen.

Fra og med 1. januar 2017 ble det innført egenandeler på alle pasienter uavhengig av diagnose (kr 2000). Diagnoser som tidligere har fått dette dekt må også betale denne egenandelen. Dette gjelder f.eks. reumatikere, artrose pasienter, nevrologiske pasienter (slag, MS og Parkinsons med mer).