3T-Treningssenter » Psykomotorisk fysioterapi
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en spesialistretning innen fysioterapi der man ser på mennesket som en helhet, preget av tidligere erfaringer og levd liv, og ikke bare på et avgrenset område i kroppen. Kroppen er likevel innfallsvinkelen i psykomotorisk fysioterapi, uansett hvilke metoder som benyttes. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, berøring og sansestimulering.

Første time hos psykomotorisk fysioterapeut går med til kartlegging og en helhetlig undersøkelse som danner grunnlaget for videre behandling.

 

Behandlingen tilbys til

• barn, ungdom og voksne

• de som har langvarig smerteproblematikk

• de som har plager relatert til pust

• de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tetthetstilstander

• de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

 

Tilbud og priser

• Førstegangsundersøkelse/konsultasjon: 760,-

• Oppfølgingstime inntil 50 min. 600,-

• Oppfølgingstime inntil 25 min. 425,

 

Behandlings-eller helseforsikring

Hos 3T-Rosten eller 3T-Midtbyn kan du få utført behandling, via de fleste behandlings- eller helseforsikringer. Kay Skagseth har fra og med 1. mars 2018 mulighet til å behandling med psykomotorisk fysioterapi med tilskudd fra staten/HELFO. For behandling til psykomotorisk fysioterapeut, ta kontakt med Kay på e-post: kay.skagseth@3t.no

 

Ved endring av tidspunkt for time skal fysioterapeuten varsles minimum 24 timer før avtalt time og faktureres i sin helhet om det ikke varsles inn fristen. Fra og med 1. januar 2017 ble det innført egenandeler på alle pasienter uavhengig av diagnose (kr 2025). Diagnoser som tidligere har falt under fritak for egenandeltak 2 må også betale denne egenandelen. Dette gjelder f.eks. reumatikere, artrose pasienter, nevrologiske pasienter (slag, MS og Parkinsons med mer).

 

 

Takster for fysioterapi fra 1. juli 2017:

Takstplakat_2017

 

Priser på fysioterapitjenester fra 1. juli 2017:

Egenandeler_2017