3T-Treningssenter » Regelverk
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Regelverk

Sist revidert 08.01.2014

 

1.1 3T kan tilrettelegge et individuelt, treningsprogram ut i fra det enkelte medlems forutsetning. Dette må etterspørres.

 

1.2 Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. 3T forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. 3T tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

 

1.3 Svømmehall og boblebad: 3T har ingen badevakt ved bassengene, du oppholder deg i disse områdene på eget ansvar.

 

1.4 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

 

1.5 Man kan bli medlem det året man fyller 16 år. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

 

1.6 3T forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

 

1.7 Som ordinær medlem på 3T, har du adgang til å trene ved alle 3T-sentrene.

 

1.8 Dine besøk blir registrert i vår database.

 

2.1 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

 

2.2 Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret. Barn har kun adgang til senteret i de tider vi har bemannet barnepass, eller på de aktiviteter som er tilrettelagt for barn, og da ifølge med voksne.

 

2.3 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder 3T seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

 

2.4 Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter deg.

 

2.5 3T fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

 

2.6 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover 3Ts åpningstider.

 

2.7 Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-. Dersom du glemmer medlemskort 4 ganger i løpet av 2 måneder, må nytt medlemskort utstedes til kr. 100,-. Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

 

2.8 Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. 3T påberoper seg retten til å påpeke uskikket treningstøy. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

 

2.9 Du forplikter deg til å forlate aktivitetsområdene en halv time før stenging.

 

2.10 Du er pliktig til å informere 3T om adresseforandringer og kontoendringer.

 

2.11 Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i treningssenteret. Spør alltid om lov til bruk om andre medlemmer havner i bildene. Fotografering er ikke tillatt i garderobene (selfies inkludert).

 

3.1 Ved fremvisning av flyttemelding fra Folkeregisteret eller bekreftelse fra nytt studiested/arbeidsgiver kan bindingstid brytes om man flytter mer enn

50 km fra nærmeste 3T-senter. (Ny regel innført 21.05.2012; har ikke tilbakevirkende kraft.) Medlemskapet kan kun brytes etter en minimumstid på 6

betalende avdrag.

 

3.2 Hvilemedlemskap: Du kan fryse medlemskapet i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da stoppes kortet kun i hele måneder og dette må varsles skriftlig senest 30 dager i forkant på eget skjema i resepsjonen og har ikke tilbakevirkende kraft. Pensjonister får innvilget betalingsfri i dokumentert fraværsperiode (f.eks ved reise), dersom de ikke er i bindingstid. (Minimum 4 ukers fravær og maks 4 mnd.)

 

3.3 Ved sykdom: 3T refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

 

4.1 Overføring: Medlemskap i bindingstid kan overføres til en annen person 1 gang i løpet av kontraktstiden mot et vederlag. Overføring av medlemskap skjer på eget skjema i resepsjonen, og både du og det nye medlemmet må være tilstede. Det nye medlemmet får pris i henhold til kvalifikasjon.

 

4.2 Frysing av medlemskap: Kontrakter med fullført bindetid kan fryses ved sykdom, skolegang eller arbeid utenfor distriktet. Dokumentasjon kreves. Medlemskapet utsettes vederlagsfritt maks i 12 mnd. i henhold til dokumentasjon.

 

4.3 Kontrakter i bindingstid kan også fryses av overnevnte grunner, men her vil avdragene gå som normalt ut bindingstiden. Fraværstiden vil etter bindingstid bli påplusset kontraktstiden, før nye avdrag blir trukket.

 

4.4 Under avtjening av 1. gangstjeneste gir 3T utsettelse på bindingstidstid og betaling

 

4.5 Avgifter for ubenyttede onlinebookinger faktureres, dersom man ikke møter til forhåndsbooket time/aktivitet.

 

Trivselsregler for styrkesaler

  • Bruk innesko. Ikke spinn-, sykkel- eller utesko.
  • Benytt håndkle på apparatene, og tørk bort svette etter endt økt.
  • Rydd tilbake alt utstyr etter bruk.
  • Ikke slipp vekter i gulvet.
  • Si ifra til trener dersom utstyr er i uorden.
  • Vennligst forlat treningssalen 30 minutter før stengetid.
  • Maks 30 minutter pr. person på kondisjonsapparatene ved kø.

 

Takk for at du hjelper å holde senterene i orden!

Del på