3T-Treningssenter » Åpenhetsloven
Gå til innhold Gå til hovedmeny Gå til undermeny

Åpenhetsloven

3T jobber med aktsomhetsvurderinger som en følge av krav i Åpenhetsloven. Våre retningslinjer er under gjennomgåelse for å forsikre oss om at ansvarlighet er forankret i hele organisasjonen. Deretter blir potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet kartlagt og vurdert. På bakgrunn av denne vurderingen vil vi iverksette tiltak som forebygger og begrenser negative konsekvenser i vår virksomhet.

 

Vår målsetting er at leverandøroppfølgingen skal være enkel og oversiktlig. Derfor jobber vi med utarbeidelse av et sett med etiske retningslinjer som våre leverandører skal akseptere og etterleve. Disse etiske retningslinjene omfatter ansvarlighet med særlig fokus på arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljøvern, og antikorrupsjon. I tillegg, stiller vi krav til leverandørene våre innenfor internasjonale og europeiske standarder for ansvarlighet og menneskerettigheter.

 

Ifølge åpenhetsloven § 5 må virksomheter offentliggjøre en redegjørelse for de gjennomførte aktsomhetsvurderingene. Denne vil være tilgjengelig fra juni 2023 på våre nettsider.

 

Dersom du har flere spørsmål knyttet til 3T`s arbeid med Åpenhetsloven ber vi deg vennligst fylle ut skjemaet nedenfor. Innen 3 uker vil du få en skriftlig tilbakemelding fra oss. I den vil vi enten besvare din forespørsel, eller gi deg informasjon om når vi vil gi deg tilbakemelding på henvendelsen din.